BEZ REALITKY KVALITNĚ

neplatíte žádné provize a přitom čerpáte profesionální služby

o Kvalifikovaná podpora pro prezentaci Vaší nemovitosti na webu
o Kupní smlouva sepsaná notářem ve formě notářského zápisu
o Notářská úschova kupní ceny
o Vyřízení všech formalit včetně podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí a podání přiznání k dani z převodu nemovitostí
Notářský tarif vychází z kupní ceny uvedené v kupní smlouvě. Pokud notář spolu se smlouvou sepisuje i notářskou úschovu, pak platí zvýhodněná sazba ve výši 1/10 částky, kterou byste za notářskou úschovu zaplatili samostatně. Pro orientaci: prodáváte-li nemovitost za 1 mil. Kč, pak odměna notáře za oba úkony ( smlouva + notářská úschova ) činí 10 800,- Kč, ceně 3 mil. Kč odpovídá odměna 16 800,- Kč. Vyzkoušejte kalkulátor v MS Excel.
· Vaše nabídka bude umístěna na TOP inzertních serverech včetně placených
· Pomůžeme Vám s focením a přípravou prezentace tak, aby na webu zaujala
· Všechny kontakty budou na Vás, se zájemci jednáte přímo bez zprostředkovatele
· Kupní smlouva sepsaná notářem ve formě notářského zápisu je veřejnou listinou
a má větší právní sílu než smlouva sepsaná advokátem nebo realitní kanceláří.
Snížíte tak riziko zpochybnění platnosti smlouvy. V případě sporu může být
stejnopis notářského zápisu použit jako důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm
obsažených.

Notářská úschova Vám dává záruku, že kupující je schopen složit kupní cenu a pro kupujícího je
výhodou v tom, že má jistotu, že jeho peníze budou vydány až v okamžiku, kdy byl zapsán jako nový
vlastník na listu vlastnictví. Notář je ze zákona pojištěn a peníze složené do notářské úschovy jsou v
bezpečí i v případě krachu banky, na jejíž účet byla notářská úschova složena. 

zaplatíte jen notáři odměnu stanovenou vyhláškou, ostatní služby jsou zdarma

k ničemu se nezavazujete, platíte jen to, co potřebujete

Spolupracujeme s notáři v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Máte-li o balíček služeb zájem, pošlete prosím kontaktní e-mail na adresu
                                           
                bezrealitky.kvalitne@gmail.com

Obratem Vám zašleme podrobnější informace.

Mgr., MgA. Pavla Kantorová